wie zijn wij?

Waarom wij dit doen:
Stichting HumaneR zet zich in voor een inclusieve samenleving. Het onze overtuiging is dat inclusie een bepalende factor en driver is voor de realisatie van de duurzame doelen zoals deze zijn opgetekend door de Verenigde Naties.
 
Wat wij doen:
Wij focussen ons op het bevorderen van de zelfredzaamheid van nieuwkomers in Nederland door hen toe te leiden naar duurzaam werk in loondienst, als ZZP-er of als zelfstandig ondernemer.
 
Hoe we dit doen:
Nieuwkomers zelf spelen een bepalende rol binnen onze organisatie. Als ervaringsdeskundigen spreken zij de taal, letterlijk en figuurlijk, van onze doelgroep. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is ‘voor en door nieuwkomers’. 
Stichting HumaneR verbindt de verschillende stakeholders zoals overheden, bedrijfsleven, programma aanbieders en onze doelgroep met elkaar. Hierbij zetten we de mens centraal en zoeken een passend en haalbare perspectief voor ieder individu. 
Met onze landelijke aanpak gericht op alle nieuwkomers (statushouders, asielzoekers en immigranten van binnen of buiten de EU) creëren wij een zo groot mogelijke database met profielen van onze doelgroep.
Met een data gedreven aanpak zijn wij in staat onze doelgroep te verbinden met hetgeen hen verder kan helpen zoals trainingen, opleidingen, vrijwilligerswerk, stages, werkervaringsplekken, banen, ontspanning en incentives.